بلاگ

مقاله شماره 2

بازاریابی به عنوان فرایندی مدیریتی -اجتماعی تعریف می‌شود که بوسیله ی آن افراد و گروه‌ها از طریق تولید و مبادله ی کالا با یکدیگر، به …

→ ادامه مطلب
بلاگ

مقاله شماره 1

مقالات بازاریابی بقا و توسعه هر کسب و کاری وابسته به جایگاه آن در بازار است و تثبیت و توسعه جایگاه در بازار بسته به …

→ ادامه مطلب